Nærmere info vedr. skole-samarbejde

Lærerens rolle

Lærerens rolle er først om fremmest at være tilstede under projektforløbet og at sørge for de ting som hører skolen til, f.eks. lokalebooking og forældrekontakt.

Hvis vores samarbejde er led i en turné og skolen ligger langt fra København, vil I eventuelt få et par kendte sange I kan arbejde med, inden vi kommer.

Samarbejdspartner

Som samarbejdspartner tager vi din skole med i vores budget. Vi går derefter i gang med at søge relevante fonde. Skolen giver til gengæld tilsagn om et økonomisk tilskud, stiller faciliteter til rådighed og tilknytter en (eller flere) lærer(e) når projektet kører.

Projektet sættes naturligvis først i gang, så snart alle bevillinger er på plads. Derfor arbejder vi altid et års tid forud.

I første omgang er det fint at starte med et enkelt projekt, for I kan prøve konceptet af. De skoler vi lige nu samarbejder med, har efterfølgende valgt at blive faste samarbejdspartnere med op til 2 projekter om året.

Antal klasser

Mange spørger til hvor mange klasser som kan være aktivt medvirkende. Der er noget vi finder ud af i fællesskab, under hensyn til økonomi, undervisning, faciliteter og hvem der skal være publikum.

Hvis I blot vil køre projektet med en enkelt klasse, er det meget enkelt. Er der flere klasser, må vi sammen finde ud af hvor mange som realistisk set kan optræde samtidig. Det er i princippet muligt at lave en kæmpekoncert, hvis I har faciliteterne til det. Men det kan også være en fordel at dele op i f.eks. to koncerter samme dag, hvor der medvirker 1 eller måske 2 klasser pr koncert. Med flere klasser og eventuelt dobbeltkoncerter skal vi selvfølgelig kigge på budgetrammen og hvordan vi gør med undervisningsdelen.

På en af vores skoler er løsningen to projekter årligt. Et efterårs-projekt hvor to af skolens 4. klasser medvirker – og et nytårskoncert-projekt, hvor de to andre klasser medvirker. På den måde kommer alle klasserne til i løbet af skoleåret.

Koncertens indhold

Koncerten er varieret og bygges op med orkesterstykker (klassisk, moderne, film-musik), professionel sangsolist og elevernes medvirken, akkompagneret af DDS. Der er indbygget musikformidling, narrative lytte-guides, fællessang med publikum, musikquiz og levende præsentation af alle instrumenterne.

Det er også muligt at eleverne får lov at stafét-dirigere DDS. Det er en unik chance og en uforglemmelig oplevelse, at dirigere et professionelt orkester. Vi tror det giver børnene en personlig spejling og en særlig forståelse, hver gang de møder orkestermusik og dirigenter fremover.

Koncertform og eventuel entré

Selve koncerten kan f.eks. være i form af skolekoncert eller en åben familiekoncert. En af vores skoler har valgt en model, hvor vi åbner op for hele skolen, familierne og lokale borgere med en passende entré (f.eks 100 kr), hvilket dækker hele skolens andel. Ingen har beklaget sig og det virker helt rimeligt, da koncerten jo er på professionelt niveau, underholdende og børnenes bidrag meget opløftende. Det afhænger selvfølgelig af skolens politik, om det er en mulighed hos jer.

Økonomi

Vi ansøger fonde for at realisere projekterne og for at det skal være så billigt som muligt for skolerne. Vores mål er, at skolens bidrag kan holdes på et niveau svarende til ca. to stk. traditionelle skolekoncerter i løssalg (ca 2 x 5875 kr.). Det skal sammenholdes med, at DDS er et meget større ensemble og at vores projekter involverer eleverne. Traditionelle skolekoncerter har typisk langt færre musikere og er uden samme form for elev-involvering.

De fleste kommuner har en kulturforvaltning, en kulturpulje eller andre puljer som meget gerne vil støtte sådanne projekter – især når der er børn involveret. Vi hjælper gerne med at udfærdige en projektbeskrivelse, hvis I vil ansøge en lokal eller kommunal pulje.

Hvis økonomien er det eneste som står i vejen, vil vi stadig gerne høre, hvad ledelsen realistisk kan budgettere med. Det kan jo være vi er heldige at få en ekstra bevilling, så vi senere kan vi vende tilbage med et tilbud.

Det vigtigste i første omgang er, at vi kan mærke om ledelsen og særligt I lærere gerne vil projektet. Vi henvender os derfor direkte til jer lærere, da det er jer vi i praksis arbejder sammen med og som brænder for musikken og børnenes engagement sammen med os.

Har du spørgsmål eller vil drøfte muligheden for partnerskab, kontakt da dirigent og producent Ole Jørgensen her: kontakt