Nærmere info vedr. skole-samarbejde

Lærerens rolle

Lærerens rolle er først om fremmest at være tilstede under projektforløbet og at sørge for de ting som hører skolen til, f.eks. lokalebooking og forældrekontakt.

Samarbejdspartner

Som samarbejdspartner tager vi din skole med i vores budget. Vi går derefter i gang med at søge relevante fonde.

Koncertens indhold

Koncerterne er varierede og bygges op med orkesterstykker (klassisk, moderne, film-musik), professionel sangsolist og elevernes medvirken, akkompagneret af DDS. Der er indbygget musikformidling, narrative lytte-guides, fællessang med publikum, musikquiz og levende præsentation af alle instrumenterne.

Det er også muligt at eleverne får lov at stafét-dirigere DDS. Det er en unik chance og en uforglemmelig oplevelse, at dirigere et professionelt orkester. Vi tror det giver børnene en personlig spejling og en særlig forståelse, hver gang de møder orkestermusik og dirigenter fremover.

Økonomi

Vi ansøger fonde for at realisere projekterne og for at det skal være så billigt som muligt for skolerne. Vores mål er, at skolens bidrag kan holdes på et niveau svarende til ca. to stk. traditionelle skolekoncerter i løssalg. Det skal sammenholdes med, at Den Danske Sinfonietta er et meget større ensemble og at vores projekter involverer eleverne. Traditionelle skolekoncerter har typisk langt færre musikere og er uden samme form for elev-involvering.

De fleste kommuner har en kulturforvaltning, en kulturpulje eller andre puljer som gerne vil støtte sådanne projekter. Vi hjælper gerne med at udfærdige en projektbeskrivelse, hvis I vil ansøge en lokal eller kommunal pulje.

Har du spørgsmål eller vil drøfte muligheden for partnerskab, kontakt da dirigenten Ole Jørgensen her: kontakt